هزینه ساکشن

هزینه انجام لیپوماتیک یا پیکرتراشی

هزینه لیپوماتیک بستگی به وزن و میزان چربی دارد با اینحال هزینه انجام لیپوماتیک در یک فرد با وزن متوسط به شرح ذیل می باشد.

شکم :    از ۲.۵ میلیون

پهلوها : از ۲.۵  میلیون

پشت و خط سوتین : از ۲.۵ میلیون

بازوها : ۲.۵ میلیون

خارج ران یا داخل ران تا زانو : از ۲.۵ میلیون

تمام ران : از ۷.۵ میلیون

غبغب و زاویه دارکردن صورت : ۲ میلیون

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هزینه ساکشن