پيكرتراشي

اقدامات لازم قبل از انجام لیپوماتیک

مشاوره اولیه جهت انجام لیپوماتیک:

نکاتی که در جلسه مشاوره باید از بیمار سوال شود و بیمار بایستی با دقت به آن پاسخ دهد شامل موارد ذیل می باشد:

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - پيكرتراشي