لیپوماتیک و مناطق قابل اصلاح بدن

مناطقی از بدن که با لیپوماتیک قابل اصلاح می باشد
  • شکم و پهلو
  •  کمر 
  • درمان مناطق حساس و ظریف مانند اطراف زانو 
  • پشت و خط سوتین
  • بازو
  • ساق پا
  • سینه (پستان)
  • غبغب 
  • ران
  • باسن